• Kinh tế

    [ きょうどうかいそんめいやくしょ ]

    giấy nhận phần tổn thất [average bond/general average bond]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X