• Tin học

  [ きょうつうデスクトップかんきょう ]

  môi trường máy tính để bàn phổ biến-CDE [CDE/Common Desktop Environment]
  Explanation: CDE là một giao diện người sử dụng cho môi trường UNIX đã phát triển như là một nỗ lực tập thể bởi các thành viên của The Open Group (http//www.opengroup.org). CDE là phương tiện cung cấp giao diện người dùng trên các hệ thống UNIX để cạnh tranh với Window NT. Nó cũng cung cấp môi trường chương trình chung để phát triển các phần mềm (không có trong cửa hàng - off-the-shelf) chạy được trên các hệ điều hành của các nhà cung cấp khác nhau. CDE được giới thiệu đầu tiên vào năm 1995 như là một giao diện đồ họa cung cấp giao diện người dùng cho cả người dùng và quản trị viên hệ thống. Giao diện CDE được thiết kế làm cho hệ điều hành ít phức tạp hơn đối với người sử dụng để họ có thể hoàn tất công việc. Trong cùng thời gian, CDE cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống mức điều khiển cao hơn trong các môi trường client/server và các môi trường tính toán phân tán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X