• [ けんぎょう ]

  n

  nghề kiêm nhiệm/nghề thứ hai/kiêm nhiệm
  管理職員の兼業: kiêm nhiệm cả vị trí quản lý
  兼業銀行: ngân hàng kiêm nhiệm
  兼業主婦である: vợ kiêm nhiệm (vừa đi làm vừa lo công việc gia đình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X