• [ ないさい ]

  n

  Hối phiếu trong nước
  内債を起こす :quyên góp/tăng các khoản vay trong nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X