• Tin học

    [ ないようさんしょうぞくせい ]

    thuộc tính tham chiếu nội dung [content reference attribute]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X