• [ ないしゃし ]

  n

  Tật lác mắt/mắt lé
  非調節性内斜視 :lác mắt không thể điều tiết được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X