• [ ないせき ]

  n

  tích vô hướng (toán học)
  関数の内積 :Tích vô hướng của hàm số
  内積空間 :không gian tích vô hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X