• Tin học

  [ さいわりあて ]

  gán lại [reassignment]
  Explanation: Ví dụ gán lại giá trị cho biến.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X