• Tin học

  [ さいはいちかのうコード ]

  mã có thể định vị lại được [relocatable code]
  Explanation: Là mã được viết theo cách mà nó có thể được tải vào bất kỳ vùng nhớ nào còn trống, chứ không bắt buộc phải nằm ở một vị trí cố định trong bộ nhớ. Trong mã có thể định vị lại, các tham chiếu địa chỉ phụ thuộc vào vị trí vật lý của chương trình được tính lại khi chạy, vì thế lệnh của chương trình được thực hiện chính xác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X