• [ おかす ]

  v5s

  đương đầu với/liều/mạo phạm/đe dọa
  人間を冒す病気: bệnh tật đe dọa loài người
  危険を冒す: đương đầu với nguy hiểm
  尊敬を冒す: mạo phạm sự tôn nghiêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X