• [ じょういん ]

  n

  nhân viên dư thừa
  冗員を減らす: cắt giảm nhân viên dư thừa
  最近乗員が増える: gần đây nhân viên dư thừa không cần thiết tăng lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X