• Kỹ thuật

    [ ぎょうしゅうちんでん ]

    trầm tích kết tập [coagulation settling]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X