• [ ぼん ]

  adj-na

  tầm thường/xoàng/xoàng xĩnh

  n

  tính chất xoàng/tính chất thường/sự tầm thường/sự xoàng xĩnh
  凡を抜く: vượt lên sự tầm thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X