• Tin học

    [ しゅつトラヒック ]

    lưu lượng gửi đi/lượng ra [outgoing traffic]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X