• Tin học

    [ しゅつりょくきこう ]

    thiết bị xuất/thiết bị ra [output unit/output device]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X