• [ しゅっぱつ ]

  vs

  xuất phát/khởi hành

  [ しゅつはつする ]

  vs

  lên đường
  dời bước

  [ しゅっぱつする ]

  vs

  xuất hành
  ra đi
  bước ra
  bước đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X