• [ しゅつだい ]

    n

    việc đề ra câu hỏi/sự đặt ra vấn đề

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X