• []

  n

  phần
  1 分は 1 時間の何分の 1 か. :1 phút bằng 1 phần mấy giờ?
  một phần trăm
  8 分の利子を払う :Trả 8% lãi suất
  lãi suất
  8分の利息を取る: lấy lãi 8%

  [ ぶん ]

  n

  trình độ/trạng thái
  この分ならば間違いないでしょう: nếu như làm đến trình độ này thì không có vấn đề gì nữa
  phần việc
  分を尽くす: đã hoàn thành phần việc
  địa vị/thân phận
  分相応にやる: theo thân phận mà làm

  n, n-suf, pref

  phần/từng phần
  砂糖 3 分に小麦粉 5 分の割合にする:Chia theo tỷ lệ 3 phần đường 5 phần bột
  その島は四国の 5 分の 1 の大きさである. :Hòn đảo này bằng 1 phần 5 Shikoku

  Tin học

  [ ふん ]

  phút [minute]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X