• Tin học

  [ ぶんさんしょりかんきょう ]

  Môi trường tín toán phân tán/DCE [DCE/Distributed Computing Environment]
  Explanation: DCE là bộ các dịch vụ phần mềm “hỗ trợ”, cho phép các tổ chức phân tán việc xử lý và dữ liệu trên mạng. Nó che dấu sự khác biệt giữa các sản phẩm, công nghệ và các chuẩn. Như vậy, DCE cung cấp một môi trường độc lập với hệ điều hành và mạng. Không cần đặc tả giao thức mạng, vì thế mạng có thể dùng giao thức IP (Internet Protocol), IPX (Internetwork Packet Exchange), hay SNA (Systems Network Architecture).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X