• Tin học

  [ ぶんさんはいち ]

  quản trị phân tán [distributed, decentralized arrangement]
  Explanation: Khi hệ phân tán phát triển thì các điều khiển trung tâm thường không còn nữa. Vấn đề đặt ra là các quản trị viên cần một phương cách mới để quản lý phần cứng lẫn phần mềm, quản trị các người dùng, xem xét việc cập nhật, kiểm tra cấu hình và tăng cường tính bảo mật. Thêm vào đó là vấn đề đồng bộ liên quan đến các thay đổi diễn ra bên trong các hệ lệ thuộc nhau. Những khác biệt về hệ điều hành, phần cứng, các giao thức làm cho việc quản lý trở nên phức tạp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X