• Tin học

  [ ぶんだんこうぶ ]

  mồ côi [widow]
  Explanation: Một lỗi về khuôn thức, trong đó dòng cuối của một đoạn văn nằm đơn độc trên đầu của một chương trình hoặc một trang mới. Hầu hết các chương trình dàn trang và xử lý đều khử bỏ các chỗ trống cửa sổ hoặc các dòng mồ côi; các chương trình loại tốt đều cho phép bạn chuyển đổi đóng-mở bộ phận kiểm soát cửa sổ/dòng mồ côi và cho phép qui định số dòng ở đầu hoặc cuối các đoạn văn được phép giữ lại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X