• [ ぶんりする ]

  n

  xắn
  tách ra
  tách
  rời nhau
  lìa
  chia ly
  chia
  cách khoảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X