• Tin học

  [ きりかえとき ]

  thời gian đáp ứng [response time]
  Explanation: Thời gian mà máy tính cần phải có để đáp ứng và thực hiện một yêu cầu. Thời gian đáp ứng là một đại lượng đo hiệu năng của hệ thống máy tốt hơn so với thời gian truy cập, bởi vì nó trình bày rõ ràng khả năng thông qua của hệ thống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X