• [ きっかけ ]

  n

  sự bắt đầu/sự khởi đầu/bắt đầu/khởi đầu
  động cơ/cơ hội/dịp/động lực
  cớ/lý do/nguyên cớ/động lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X