• Kỹ thuật

    [ しょきせっていち ]

    giá trị được đặt định ban đầu [initial set vlue]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X