• [ べっかん ]

  n

  nhà phụ/chái
  博物館の別館 :Nhà phụ trong viện Bảo tàng.
  図書室は別館にある :Thư viện được đặt trong nhà phụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X