• Tin học

    [ りようかのう ]

    có thể sử dụng [available (an)/usable (e.g. bandwidth)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X