• Tin học

    [ りようかのうビットレート ]

    tốc độ bít sẵn có [available bit rate (ABR)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X