• Kinh tế

  [ とうちゃくこうほんせんわたしねだん ]

  F.O.B giao tới đích [free on board shipment to destination F.O.B shipment to destination]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X