• [ せいてい ]

  n

  sự ban hành luật/đạo luật/sắc lệnh/sự định ra một qui chế
  định chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X