• Tin học

    [ せいぎょデータこうもく ]

    mục dữ liệu điều khiển/phần dữ liệu điều khiển [control data item]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X