• Tin học

    [ せいぎょりょういき ]

    vùng điều khiển/khu vực điều khiển [control area (CA)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X