• Kinh tế

  [ しげき・はんのうりろん ]

  thuyết kích thích - phản ứng [stimulus-response theory (SUR)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X