• [ ぜんしゃ ]

  n

  người lúc trước/ điều thứ nhất/ người trước
  Lưu ý: nếu trong một đoạn có hai đối tượng thì chỉ đối tượng trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X