• [ まえぶれ ]

  n

  người đưa tin/vật báo hiệu/điềm báo (thường là xấu)
  それは嵐の前触れ。 :Đó là điềm báo của cơn bão.
  春の前触れ:Báo hiệu của mùa xuân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X