• [ ごうせい ]

  n

  cứng/cứng rắn/khó làm
  剛性舗装: Mặt đường cứng rắn
  剛性方程式 : Phương trình khó làm
  剛性試験 : Bài thi khó làm
  伸び剛性: Tính cứng rắn nhưng vẫn đảm bảo tính đàn hồi
  端点剛性: Tính cứng rắn rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X