• Tin học

  [ わりつける ]

  cấp phát [to allocate/to assign]
  Explanation: Ví dụ như cấp phát bộ nhớ cho một chương trình hoạt động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X