• Kinh tế

  [ わりあて ]

  phân chia/phân bố [apportionment]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ わりあて ]

  hạn ngạch [quota]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  Tin học

  [ わりあて ]

  sự gán [assignment]
  Explanation: Ví dụ gán giá trị cho một biến số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X