• Kỹ thuật

    [ りきがくてきエネルギー ]

    năng lượng lực học [mechanical energy]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X