• Tin học

    [ どうてきアドレスへんかん ]

    dịch địa chỉ động/DAT [Dynamic Address Translation/DAT]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X