• Kinh tế

  [ ごごはんもの ]

  khoản nợ buổi chiều [Afternoon loans]
  Category: Giao dịch [取引]
  Explanation: 交換尻資金受渡し、同営業日の3時時点で資金決済される半日物コール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X