• Tin học

  [ はんにじゅう ]

  bán song công/HDX [Half-Duplex/HDX]
  Explanation: Một định ước truyền thông không đồng bộ, trong đó kênh truyền thông ở mỗi thời điểm chỉ có thể truyền một tín hiệu. Hai trạm công tác sẽ luân phiên nhau phát tín hiệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X