• Tin học

  [ はんにじゅうでんそう ]

  truyền bán song cong [half-duplex transmission]
  Explanation: Truyền thông điện tử hai chiều vốn xảy ra chỉ trong một chiều mỗi lần. Truyền thông của con người thường là bán song công - một người nghe trong khi người kia nói. Các phương pháp truyền thông khác gồm có truyền song công ( duplex transmission) hoặc còn gọi là truyền song công toàn phần ( full-duplex transmission), xảy ra đồng thời theo cả hai chiều; và truyền đơn công ( simplex transmission), chỉ theo một chiều.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X