• [ はんどうたい ]

  [ BÁN ĐẠO THỂ ]

  n

  chất dẫn điện khi có nhiệt độ cao
  chất bán dẫn

  Kỹ thuật

  [ はんどうたい ]

  chất bán dẫn [semiconductor]

  [ はんどうたい ]

  Con IC/bộ IC

  Tin học

  [ はんどうたい ]

  chất bán dẫn [semiconductor/solid-state (a-no)]
  Explanation: Một miếng vật liệu, như silic hoặc germani, nằm giữa các cực dẫn điện tốt, như đồng chẳng hạn, và các vật liệu có độ cách điện khác nhau. Những miếng bán dẫn, gọi là các chip, có điện trở khác nhau được lắp ghép lại với nhau để tạo nên nhiều loại linh kiện điện tử. Trong máy tính cá nhân, các vật liệu bán dẫn được dùng cho những bộ vi xử lý, bộ nhớ trong, và các mạch điện tử khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X