• [ ひれつ ]

  adj-na

  bỉ ổi/hèn hạ

  n

  sự bỉ ổi/sự hèn hạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X