• [ ひくつ ]

  adj-na

  bỉ ổi/khom lưng quì gối/thấp hèn/không có tiền đồ
  卑屈な考える: cách nghĩ bỉ ổi

  n

  sự bỉ ổi/sự khom lưng quì gối/sự thấp hèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X