• [ たくじょう ]

  n

  trên bàn
  để bàn
  卓上カレンダー: Lịch để bàn
  卓上計算機: Máy tính để bàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X