• [ なんぼくもんだい ]

  n

  vấn đề Bắc Nam
  Ghi chú: Những vấn đề về kinh tế, chính trị do sự khác biệt giàu nghèo giữa những nước đang phát triển nằm ở Nam bán cầu và những nước công nghiệp tiên tiến nằm ở Bắc bán cầu mang lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X