• Kinh tế

  [ たんどくかいそんふたんぽ ]

  miễn tổn thất riêng [free of particular average (f.p.a)/insurance free of (or from) particular average]
  Category: Bảo hiểm [保険]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X