• Tin học

    [ たんせいどふどうしょうすうてんすう ]

    số thập phân với độ chính xác đơn [single precision floating point number]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X